De identiteit van de Ds. W.E. den Hertogschool

Binnen de SCOH vormt de identiteitsnotitie ‘Samen staan voor waardevol onderwijs’ en de vier kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar hierbij het kader van waaruit de scholen werken.

Ontmoeten betekent voor onze school dat we op een persoonlijke manier communiceren met leerlingen, ouders en (externe) partners. We bouwen een band op met onze leerlingen en ouders. We zien dat bijvoorbeeld in de kindgesprekken, startgesprekken, het huisbezoek en koffieochtenden. We zijn een warme school waar we naar elkaar luisteren en elkaars mogelijkheden waarderen.

Verbinden betekent voor onze school dat iedereen mag meedoen en dat we samen sterk staan. Wij zien dat terug in een grote betrokkenheid van de ouders en de samenwerkende partners (bijv. kerk, naschoolse opvang, peuterspeelzaal). Als leerkrachten hebben we een professionele lerende houding ten opzichte van onszelf, elkaar en anderen.

Betrokken betekent voor onze school dat er een grote betrokkenheid is tussen de ouders, school en omgeving. Ook betekent het dat we de authenticiteit van elk kind respecteren en waarderen. Wij zien dat in aandacht voor elkaar; we zijn op de hoogte van wat er in de kinderen omgaat. We bouwen aan een band met onze leerlingen. Iedereen doet ertoe.

Betrouwbaar betekent voor onze school dat we een veilige omgeving bieden. Wij zien dat terug in onze duidelijke en heldere communicatie. We komen onze afspraken na. We hebben een open en toegankelijke houding, waarin we elkaar kunnen aanspreken en consequent zijn.

Op een studieochtend in november 2016 hebben wij als team besloten te gaan werken aan de ambities die we hebben ten aanzien van de levensbeschouwelijke identiteit van onze school. In het schoolplan wordt een tijdpad beschreven.

Deze ambities zijn:

  • Bepalen welke gezamenlijke rituelen we willen hanteren in de school.
  • Samen een lijst met leerdoelen opstellen voor levensbeschouwelijke ontwikkeling bij de leerlingen. Een haalbaar eindprofiel.
  • Nieuwe keuze maken uit de geestelijke liederen met opbouw van groep 1 tot en met 8.
  • Onze methode voor godsdienstige vorming nog eens onder de loep nemen.
  • Gespreksvaardigheden (filosoferen) leren die hiervoor nodig zijn; onze kennis van andere geloven uitbreiden.

 

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑