Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

Het kinderwerk van VÓÓR Welzijn organiseert sinds januari 2013 naschoolse sport- en spelmiddagen in de gymzaal van de Ds. W.E. den Hertogschool. De lessen voor zowel de onderbouw  als voor de bovenbouw worden vanaf het begin al zeer goed bezocht.

Wij zijn eind 2012 in gesprek geraakt met de Ds. W.E. den Hertogschool omtrent een samenwerking. Hieruit is voortgekomen dat wij op vrijdagmiddagen in de gymzaal naschoolse sport- en spellessen aanbieden. De ene week zijn de kinderen van de onderbouw van harte welkom en de andere week de kinderen van de bovenbouw. Wat wij vooral doen tijdens deze lessen is kinderen plezier laten beleven, leren omgaan met winst/verlies, het samenspelen bevorderen, kennismaking met verscheidene vormen van sporten en spelen etc.

De sport- en spellessen worden gegeven door kinderwerker Barry van Straten en ondersteund door stagiairs en een vrijwilliger.

Missie

VÓÓR Welzijn staat voor: Een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor welzijn, zorg en opvang in de gemeente Den Haag en de regio Haaglanden. Wij bieden en faciliteren mogelijkheden voor ontmoeting en activering voor de burgers in Den Haag. Ons doel is het bieden van ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare Hagenaars. Wij zoeken ze op, wijzen ze de weg en leveren maatwerk waar nodig. We maken daarbij gebruik van de eigen kracht van bewoners en buurten. Aan ons om hen daarin te begeleiden. Ons aanbod is erop gericht om problemen te voorkomen (preventie) en waar nodig lichte zorg en ondersteuning te bieden. Indien noodzakelijk komen we bij mensen thuis of spreken we hen aan op straat.

Visie

VÓÓR Welzijn wil nu en in de toekomst het eerste aanspreekpunt zijn voor bewoners van jong tot oud. Wij bieden zorg en dienstverlening toegesneden op de behoeften en mogelijkheden van mensen. Wij bouwen mee aan een verdraagzame en veilige samenleving. Wij gaan uit van ontplooiingskansen voor iedere Hagenaar. Wij binden en verbinden. Iedereen doet mee. Ontwikkelen, leren, participatie en arbeid zijn hierbij kernbegrippen.

Contact

Als u nog vragen heeft over de activiteiten van het kinderwerk, dan kunt u contact opnemen met kinderwerker Barry van Straten:

Voor meer informatie over de activiteiten/diensten van VÓÓR Welzijn kunt u ook kijken op de website: www.voorwelzijn.nl  

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑