Onze school

Een fijne school

De Ds. W.E. den Hertogschool wil voor de kinderen een fijne school zijn; een school waar je je thuis voelt, in een veilige omgeving. Alleen dan immers ontwikkelt een kind zich optimaal. We zorgen daarom voor een ordelijke en ongedwongen sfeer. Gedragsregels zijn daarbij onmisbaar. Niet als doel, maar als instrument. Vooral in de eerste zes weken van het schooljaar (de zogenaamde ‘gouden weken’) laten we de kinderen de groepsregels zoveel mogelijk zelf opstellen; met daarbij vooral respect voor elkaar als leidraad. Als leerlingen over de regels meedenken en meepraten, bevordert dat de groepsvorming. Ze zullen het nut van regels eerder inzien, wat het schoolklimaat ten goede komt. 

'Ds. W.E. den Hertogschool – voor meer dan opleiden alleen'

Dat is onze missie. De kinderen zijn op school niet alleen met het opdoen van kennis bezig. Ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar en verdraagzaam te zijn. Ze komen in aanraking met andere culturen en opvattingen. We proberen dit te bereiken door gesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. We vinden het belangrijk dat kinderen op school prestaties leveren; dat er bij een ieder sprake is van leeropbrengst. Maar de niveaus waarop wordt gepresteerd, kunnen verschillen. Door daar binnen ons onderwijs rekening mee te houden, willen we de ontwikkeling van onze leerlingen optimaal bevorderen. En dat doen wij niet alleen. Als brede buurtschool met ouderbetrokkenheid 3.0 doen we dat samen met u (ouders) en onze partners in de buurt. ‘Steen voor steen bouwen we samen aan de toekomst’; zo staat het ook op onze ‘eerste steen’. In goed onderling overleg draaien school, ouders en omgeving (in gezamenlijke verantwoordelijkheid) als het ware om het kind heen.

Een protestants-christelijke school

De Ds. W.E. den Hertogschool is een protestants-christelijke school die bezocht wordt door een publiek dat een afspiegeling is van de diversiteit in de wijk waarin de school staat. Het schoolteam bestaat uit gedreven leerkrachten, onder wie mensen die al heel lang aan de school verbonden zijn; maar ook jongere collega’s maken er deel van uit. Professioneel zijn ze echter allemaal. Met elkaar vormen ze een gedegen hecht team dat borg staat voor een fijn schoolklimaat. Sinds augustus 2016 werken we in een prachtig nieuw schoolgebouw dat aan alle eisen voldoet die het huidige onderwijs stelt.

Voor een uitgebreidere 'eerste kennismaking' met de Ds. W.E. den Hertogschool verwijzen we u naar blz. 8, hoofdstuk 2 in onze schoolgids.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑