Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die school en ouders helpt om goed en slim samen te werken ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. School en ouders maken afspraken en zoeken naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.

Om dit doel te bereiken is het nodig dat alle ouders betrokken zijn en hun kind(eren) willen ondersteunen in zijn/haar/hun ontwikkeling en dat alle leraren ouders graag wíllen betrekken.

De weg naar dit doel, deze samenwerking, toe vereist een gezamenlijke inspanning. Er wordt daarvoor een traject van twee jaar uitgezet, met externe hulp van ‘CPS onderwijsontwikkeling en advies’. CPS zal ouders en school hierin begeleiden en ondersteunen.

In het schooljaar 2015-2016 zijn wij, in het kader van ouderbetrokkenheid 3.0, gestart met de invoering van startgeprekken in de eerste drie schoolweken. Doel: vanaf het begin contact, vertrouwen en verbondenheid creëren tussen school en ouders.

Wat de groepen 1-2 betreft: daar vinden de startgesprekken al plaats zodra een kind nieuw op school komt en tijdens het huisbezoek. Voor deze groepen handhaven wij de informatieavond.

Voor alle groepen is er dan nog een ‘nieuwegroepsreceptie’ aan het begin van ieder schooljaar voor ouders én kinderen, in het lokaal van de desbetreffende groep. Doel: ouders leren elkaar en elkaars kinderen kennen; hierdoor ontstaat meer wederzijds begrip en meer verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaars kinderen.

Van echt alle ouders verwachten we, dat ze de startgesprekken en (later) de oudergespreks-middagen/-avonden bezoeken.

De werkgroep brede buurtschool-ouderbetrokken-heid (BOB), met daarin zowel ouders als leerkrachten, is in kleine werk¬groepen druk bezig met het uitwerken van bepaalde criteria; eerst de criteria die bij de ouders ‘hoog op het ver-langlijstje’ staan. Op 2 juni hadden we een eerste (oriënterende) ‘koffieochtend’. (De belangstelling daarvoor was veelbelovend!) Dit schooljaar zullen er meerdere koffieochtenden volgen. Onder het genot van een kopje koffie – of thee natuurlijk! – zullen we dan met elkaar in gesprek gaan over zaken die de kinderen, de school, de opvoeding, het onderwijs … betreffen. Verder gaan we starten met ‘groepsouders’. Wat er dan natuurlijk ook bij hoort, is het borgen van de afspraken die zijn gemaakt en het evalueren van de huidige stand van zaken. Vindt u, ouders, dat we stappen hebben gezet? Ook zullen we nieuwe ouders gaan werven die willen helpen bij het uitwerken van het een en ander.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑