Ouderraad (OR)

De Ds. W.E. den Hertogschool heeft een ouderraad die bestaat uit ouders van leerlingen van onze school.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • de belangen van kinderen en ouders behartigen
 • de contacten tussen ouders en team bevorderen
 • meewerken van ouders op school bevorderen
 • de ouderbijdrage beheren
 • de ouders vertegenwoordigen bij team medezeggenschapsraad en andere instanties
 • medeorganiseren van allerlei activiteiten op school
 • organiseren van buitenschoolse activiteiten (het meedoen aan de Avond4daagse)

 De leden

 • Annewien Willeboordse
 • Gabrielle van Veen (Voorzitter)
 • Manon Verbaan (Penningmeester)
 • Wendy Fröling
 • Jente Hannink
 • Mathilda Wemeijer
 • Samantha Mulder
 • Stefanie Orie
 • Mariska Groen
 • Brenda van der Meer
 • Ilona Noteboom (Notulist)
 • Debby Houtsma
 • Karima Balarbi

Verder worden wij bijgestaan door hulpouders.

Binnen de ouderraad wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders uit onder-, midden- en bovenbouw. De ouderraadsleden proberen op deze manier zoveel mogelijk betrokken te zijn bij alles wat er op school speelt. Op gezette tijden wordt er vergaderd met (vertegenwoordigers van) het schoolteam. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan ze bijwonen en zijn of haar zegje doen. Allerlei onderwerpen worden besproken, maar in het bijzonder wordt er gesproken over schoolactiviteiten waarbij de ouderraad een organisatorische en uitvoerende rol speelt.

Contact via email: ordenhertogschool@gmail.com

 

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑