Protocollen en reglementen

Er zijn zaken op school die een bepaalde aanpak nodig hebben. Om dat in goede banen te leiden hebben we hier protocollen en reglementen voor opgesteld. Deze zijn hier te lezen en te downloaden.

Wet Sociale Veiligheid

Alle leerlingen moeten zich thuis voelen op school. Een veilig schoolklimaat leidt tot een goed leerklimaat. Wij zullen als school moeten optreden tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen ongepast gedrag. Volgens de nieuwe wetgeving moeten scholen een vast aanspreekpunt hebben als het gaat om pesten. Het aanspreekpunt heeft de volgende taken:

• Het coördineren van het anti-pestbeleid.

• Aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in het kader van pesten.

• Verzorgt de terugkoppeling naar directie en team

Aanspreekpunten

Het aanspreekpunt bij ons op school is Elly van Zijverden ( intern begeleider). Zij stuurt op de afhandeling van pestsituaties, zet lijnen uit voor de ontwikkeling van het pestbeleid op school en heeft zicht op wat leeft bij ouders en leerlingen op het gebied van pesten. Lees hier verder

De aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld bij ons op school is Jannine Dijkstra ( adjunct / intern begeleider). Lees hier verder

De contactpersoon van de school is C. Bruin (bovenbouwcoördinator en leerkracht groep 8) Lees hier verder

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑