Aanmelden bij de Ds. W.E. den Hertogschool

Aanmeldprocedure Primair Onderwijs

Zie daarvoor ook de website van de gemeente Den Haag. Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aan-melden en u kunt meerdere scholen kiezen. Aanmelden voordat uw kind 3 jaar is, is niet mogelijk. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en zijn ingegaan op 1 oktober 2018. Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf het mo-ment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Deze verandering vindt plaats op basis van de Wet op het primair onderwijs en op basis van een evaluatie door de gemeente. Bovendien wordt hiermee tegemoetgekomen aan wensen van ouders.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

Voor uw kind geldt de nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.

Oriënteren en kennismaken

  • U oriënteert zich, u maakt kennis. Gaat uw belangstelling uit naar onze school, neem dan contact met ons op.
  • U kunt een afspraak maken met mevrouw E.M. Scherf, directeur van de school: tel. 070-397 92 06. Zij kan u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we de kinderen helpen in hun ontwikkeling.

Aanmelden

  • Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente het aanmeldformulier toege¬stuurd. Daarmee kunt u uw kind aanmelden op onze school in een van de vier aanmeldperioden (te vinden op scholenwijzer.denhaag.nl). Dat kan bij mevrouw E.M. Scherf (zie hierboven!)
  • Omdat wij voor groep 1 meestal meer aanmeldingen krijgen dan er plaats is, zijn wij genoodzaakt te werken met een leerlingplafond. Voor het schooljaar 2020/2021 hebben wij in groep 1 plaats voor maximaal 33 leerlingen. Dat aantal wordt evenwichtig verdeeld over de vier aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen, zodat alle driejarigen (eerder of later geboren in het jaar) kans maken op een plaats op onze school.
  • U bent dus niet altijd zonder meer zeker van een plaats op onze school. Daarom is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op uw voorkeurslijst. • Dat aanmeldformulier levert u dan bij ons in.
  • Als u (nog) niet in Den Haag woont, maar al wel voor onze school kiest, dan kunt u het aanmeldformulier downloaden op de Scholenwijzer.

Bij meer aanmeldingen dan plaatsen …

Worden er meer leerlingen aangemeld dan waar we plek voor hebben, dan plaatsen we eerst de kinderen die (volgens onze voorrangsregels) voorrang hebben; indien nodig wordt er daarna geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst gekeken of de school van uw tweede keuze plaats heeft, daarna uw derde keuze enz.

Onze voorrangsregels:

1. Er zit(ten) al (een) broer(s) en/of zus(sen) (ook halfbroer/-zus, stiefbroer/-zus die bij u woont) op onze school.
2. Uw kind gaat naar onze peuterschool W.E. den Hertog.
3. Uw kind woont in ons voorrangsgebied (postcodes 2552, 2551 en 2553).
4. U werkt zelf op onze school.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

  • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze.
  • Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.
  • U moet uw kind(eren) nog aanmelden en kiest voor onze school, informeert u dan of wij in de leeftijdsgroep van uw kind(eren) nog plaats hebben. Lees verder hierover op blz. 33 van onze schoolgids.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑