De identiteit van de Ds. W.E. den Hertogschool

De identiteitsnotitie ‘Samen leren voor het leven’ vormt het kader van waaruit SCOH-scholen werken; op de Ds. W.E. den Hertogschool doen we dat dus ook. Een kader met vier kernwaarden: zie hieronder. Er wordt in teamverband regelmatig gesproken en nagedacht over het thema identiteit in de breedste zin van het woord. Daarbij volgen we de schijf van 6. Dit model laat zien op welke manier de identiteit van de SCOH concreet zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk van de school. Centraal in de schijf staan de identiteit en de kernwaarden van de SCOH. Daar¬naast zijn voor alle zes de gebieden uitspraken ge¬daan die gelden voor alle scholen.

Ontmoeten betekent voor onze school dat we op een persoonlijke manier communiceren met leerlingen, ouders en (externe) partners. We bouwen een band op met onze leerlingen en ouders. We zien dat bijvoorbeeld in de kindgesprekken, startgesprekken, het huisbezoek en (wellicht) koffieochtenden. We zijn een warme school waar we naar elkaar luisteren en elkaars mogelijkheden waarderen.

Verbinden betekent voor onze school dat iedereen mag meedoen en dat we samen sterk staan. Wij zien dat terug in een grote betrokkenheid van de ouders en de samenwerkende partners (bijv. kerk, naschoolse opvang, peuterschool). Als leerkrachten hebben we een professionele lerende houding ten opzichte van onszelf, elkaar en anderen.

Betrokken betekent voor onze school dat er een grote betrokkenheid is tussen de ouders, school en omgeving. Ook betekent het dat we de authenticiteit van elk kind respecteren en waarderen. Wij zien dat in aandacht voor elkaar; we zijn op de hoogte van wat er in de kinderen omgaat. We bouwen aan een band met onze leerlingen. Iedereen doet ertoe.

Betrouwbaar betekent voor onze school dat we een veilige omgeving bieden. Wij zien dat terug in onze duidelijke en heldere communicatie. We komen onze afspraken na. We hebben een open en toegankelijke houding, waarin we elkaar kunnen aanspreken en consequent zijn.

 

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑