De vakgebieden

Onder de titel 'De vakken beter bekeken', hoofdstuk 4.5 uit onze schoolgids, kunt u informatie inwinnen over de volgende vakgebieden:

 • Godsdienstige vorming
 • Nederlandse taal
 • Lezen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Schrijven
 • Wereldoriëntatie
 • Verkeer
 • Engels
 • Expressievakken
 • Actief burgerschap en sociale competentie
 • Lichamelijke oefening

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑