Groepsouder

De groepsouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen in die groep. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de groepsouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn.

Eventuele taken van de groepsouders (deze kunnen variëren per groep)

 • Organisatorische zaken regelen of assisteren (o.a. bibliotheek, museum bezoeken, versieringen ophangen en opruimen, halen of brengen materialen)
 • Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij schoolgebeuren
 • Materiaal voor thema’s verzamelen.
 • Aandacht besteden aan lief en leed in de groep
 • Assisteren bij verjaardag leerkracht
 • Waar nodig activiteiten samen doen met de ouderraad (contact loopt via de leerkracht)
 • Aanspreekpunt voor algemene vragen De groepsouder hoeft niet alles zelf te doen, maar benadert andere ouders die willen helpen en coördineert dit.

 Communicatie

Er vindt overleg plaats tussen de leerkracht en de groepsouders zodat de groepsouders tijdig weten wat er moet gebeuren en de leerkracht goed op de hoogte is van wat de groepsouders doen. De inzet van een groepsouder gebeurt alleen na een vraag van de leerkracht. 

 Gedragscode die groepsouders ondertekenen

 • Een groepsouder is verplicht de privacy van een kind te waarborgen
 • Informatie over personen heeft een vertrouwelijk karakter en wordt niet naar buiten verspreid
 • Groepsouders helpen onder verantwoordelijk van de leerkracht, het team en/of directie. De leerkrachten behouden onder alle omstandigheden de leiding en verantwoordelijkheid.
 • De school is verzekerd voor groepsouders in geval van wettelijke aansprakelijkheid of ongevallen
 • Als een groepsouder wordt aangesproken door ouders/kinderen rondom de school over problemen, dan zal de groepsouder hem/haar altijd doorverwijzen naar de leerkracht en/of directie.
 • Als u groepsouder bent betekent dit niet dat uw kind bevoorrecht wordt

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑