Hulpouders

Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op de Ds. W.E. den Hertogschool. We kunnen eenvoudigweg niet zonder die hulp. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad en nu ook de werkgroep brede buurtschool-ouderbetrokkenheid (BOB) spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en buiten schooltijd.

Een paar voorbeelden van hulp:

  • begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje
  • hulp bij sportactiviteiten
  • controleren op hoofdluis
  • hulp bij knutselactiviteiten
  • hulp bij lezen.

Hoe u verder bij school betrokken wordt en door ons wordt geïnformeerd, leest u op blz. 34 en 35, 9.4 - 'Contact ouders-school in onze schoolgids.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑