Internetprotocol op en na school

Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin ICT (informatie- en communicatietechnologie) een steeds grotere rol speelt. Zij zullen op een veilige manier, samen moeten leren omgaan met ‘digitale geletterdheid’. Wij laten de kinderen zien dat dit onderdeel is van de sociale maatschappij waarin wij leven. Daarbij gebruiken wij ICT als middel en niet als doel op zich.

Waarom een internetprotocol?

In een internetprotocol staan regels waar de kinderen zich aan moeten houden als ze op school op internet werken. We maken deze afspraken met elkaar om te zorgen voor een veilige leeromgeving op het internet. Er wordt naar gestreefd om de leerlingen zo veel mogelijk met leerstofgerichte software en met gerichte zoekopdrachten te laten werken.

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is het geheel van digitale vaardigheden en omvat -volgens SLO en Kennisnet- vier aspecten:

  1. Ict-basis-vaardigheden; dit bevat onder andere: - kennis van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken - het kunnen omgaan met hardware - het kunnen werken met internet (e-mail, browsers) - weet hebben van beveiligings- en privacyaspecten
  2. Computational thinking: Problemen zodanig (her)formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem met computertechnologie op te lossen.
  3. Mediawijsheid; kennis, vaardigheden en mentaliteit om kritisch en bewust om te gaan met media.
  4. Informatievaardigheden; het kunnen zoeken, selecteren en verwerken van bronnen en informatie op internet.

(Bron: https://wij-leren.nl/digitale-geletterdheid.php)

De school zorgt voor lessen digitale geletterdheid. Hierbij staan de 4 componenten van digitale geletterdheid centraal. De leerlingen krijgen o.a. uitleg over het gebruik en misbruik van socialmedia, internet en email. Ze leren op een veilige en verantwoorde manier omgaan met alles dat digitale geletterdheid met zich meebrengt.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑