Klachtroute

Uiteraard streven we naar tevreden ouders en leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. SCOH wil graag dat klachten zoveel mogelijk op schoolniveau worden opgelost. De interne contactpersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen, maar wel om samen met u de juiste weg te vinden voor het bespreken van uw klacht. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van de SCOH, het bestuur van de SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld.

Bij een klacht over een seksueel misdrijf of seksuele intimidatie door een medewerker van de school (ook vrijwilligers, stagiaires) geldt een MELDPLICHT bij het bestuur voor ieder personeelslid bij vermoeden van seksueel misdrijf naar een kind/ minderjarige en een AANGIFTEPLICHT voor het bestuur bij een redelijk vermoeden. Het bestuur zal in alle gevallen een melding doen bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie.

Voor ouders geldt de route zoals hiervoor beschreven met de volgende kanttekening: betreft het vermoeden een leerkracht, dan meldt u dat rechtstreeks aan de directeur. Betreft het vermoeden de directeur dan meldt u dat bij het bestuur.

Download bestand

Klachtenroute

Open en download dit bestand

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑