Leerlingenraad

Wie zitten er in de leerlingenraad?

  • Groepen 5: Quinty en Mick
  • Groepen 6: Ryan en Scot
  • Groepen 7: Maarten en Binck
  • Groep 8: Jedidja en Joaquim

In het schooljaar 2018-2019 heeft de leerlingenraad onder andere meegedacht over de veranderingen op het schoolplein, de goede sfeer in de school, het schoonhouden van de toiletten en het aanschaffen van nieuwe schoolpennen. 

Waarom een leerlingenraad?

De mening van de leerlingen doet ertoe. De school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Wat zijn hun ideeën over zaken als de aankleding van het speelplein en het schoolgebouw zelf, het omgaan met pestgedrag, speelpleinregels en nog veel meer. Kinderen kunnen vaak heel zinnige dingen noemen. In de leerlingenraad kunnen die dingen naar voren komen: de kinderen mogen meedoen, meedenken en meebeslissen; ze helpen mee bij het uitvoeren van schoolse zaken. Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van de leerlingen bij onze school.

Wat wordt er van leden van de leerlingenraad verwacht?

Van de leden van de leerlingenraad wordt verwacht dat ze een eigen mening hebben, maar ook dat ze openstaan voor de mening (en ideeën) van anderen en die respecteren. Ze moeten goed kunnen luisteren, dingen durven te zeggen en te presenteren, en bereid zijn te overleggen en samen te werken. Door middel van argumenten kan er dan naar een oplossing gezocht worden waar iedereen het mee eens is. Verder wordt er van ze verwacht dat ze betrouwbaar zijn en zich medeverantwoordelijk voelen voor een fijne sfeer en goede gang van zaken op onze school.

 

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑