Medezeggenschapraad (MR)

Medezeggenschapraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR) Ds. W.E. den Hertogschool

Onze school heeft, zoals iedere andere school, een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is ervoor om de belangen van de kinderen (vertegenwoordigd door de ouders) en het personeel van de school te behartigen en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en personeel. Op onze school bestaat de MR op dit moment uit 4 leden, namelijk 2 personeelsleden en 2 ouders.

Meer weten over de Medezeggenschapraad en wie hierin zitten? 

Klik dan hier voor de pagina van de Medezeggenschapraad

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑