Ons team

Ons team

Het team van de Ds. W.E. den Hertogschool.

Voor het overzicht van alle leerkrachten inclusief contactgegevens en werkdagen

klikt u hier

Van de groepsleerkrachten die op de Ds. W.E. den Hertogschool werken hebben sommige zich gespecialiseerd in het werken met kleuters, andere in het werken met oudere kinderen. Een aantal teamleden geeft geen les. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en/of zorgen ervoor dat alles goed verloopt, zoals de directeur, de adjunct-directeur, de intern begeleiders (ib'ers) en de administratief medewerkster. Daarnaast zijn er de peuterleidsters, de coördinator van 2Samen en de overblijfvrijwilligers. Ook is er een maatschappelijk werker verbonden aan de school.

 

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑