Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De Ds. W.E. den Hertogschool heeft een ouderraad die bestaat uit ouders van leerlingen van onze school.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • de belangen van kinderen en ouders behartigen
  • de contacten tussen ouders en team bevorderen
  • meewerken van ouders op school bevorderen
  • de ouderbijdrage beheren
  • de ouders vertegenwoordigen bij team medezeggenschapsraad en andere instanties
  • medeorganiseren van allerlei activiteiten op school
  • organiseren van buitenschoolse activiteiten (het meedoen aan de Avond4daagse)

Meer weten over de Ouderraad en wie hierin zitten? 

Klik dan hier voor de pagina van de Ouderraad

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑