Pestprotocol (regulier)

Pestprotocol (regulier)

Onze school wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten is onacceptabel gedrag.

Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief gedrag schuldig maakt zullen we dit aan de ouders melden. Wij vinden het belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daarom beschikt de school over een pestprotocol. Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school.

De school verplicht zich om er alles aan te doen om pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet voorkomt, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna regels samen met hen worden vastgesteld. Het is daarom beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑