Protocol Cyberpesten

Cyberpesten is één van de verschillende vormen van pesten. Op het internet kan men een andere identiteit aannemen of volledig anoniem blijven, waardoor de grenzen van pestgedrag worden verlegd. Het is een groeiend probleem. Daarom is een protocol van belang. Dit protocol stuurt aan op een integrale aanpak in samenwerking met de ouders.

Ook wil ik u verwijzen naar het regelement social media.

Wanneer de leerkracht merkt, dat er door kinderen uit zijn/haar klas thuis gebruik gemaakt wordt van sociale media of dat er e-mailcontacten tussen leerlingen zijn, bespreekt de leerkracht met de groep de voordelen én risico’s hiervan. In de bovenbouwgroepen is dit in ieder geval aan de orde. De leerlingen van de groepen 5t/m8 krijgen maandelijks een les ‘mediawijsheid’ waarin we de kinderen leren omgaan met alle vormen van media om ons heen. Ook werken wij met een internetprotocol, waarin staat beschreven hoe wij ons in de klas gedragen op het internet. Informatie hierover is te vinden op onze website.

Een aantal links

 

Download bestand

Protocol_Cyberpesten mei18

Open en download dit bestand

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑