Protocol SCOH SPCP Gedragsregels Sociale Media

Protocol SCOH SPCP Gedragsregels Sociale Media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er acceptabel is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen en medewerkers van SCOH scholen voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.

De  gedragdsregels niet alleen voor de kinderen maar ook voor de docenten en de ouders. In de bijlage op de pagina kunt u het document "SCOH SPCP Gedragsregels Sociale Media" downloaden.

De gedragsregels hebben niet de intentie volledig dekkend te zijn; daarvoor zijn ontwikkelingen te snel en veranderingen te onvoorspelbaar en het overlapgebied tussen werk en privé te diffuus. De gedragsregels nodigen wel uit om steeds met elkaar in gesprek te gaan over deze materie en op grond daarvan naar bevind van zaken en vanuit het hierboven geschetste perspectief op een wijze manier verdere afspraken te maken.

Download bestand

Reglement Social Media SCOH juni 2018 versie 0 1

Open en download dit bestand

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑