Schoolhistorie van de Ds. W.E. den Hertogschool

In 1881 krijgt Loosduinen een 'school met den Bijbel ', een christelijke school. Op 31 augustus 1881 kan het gebouw 'aan' de Emmastraat (nu Loosduinse Hoofdstraat), in het gedeelte tussen de Lippe Biesterfeldweg en de Luxemburgstraat, officieel in gebruik worden genomen. Boven de ingang de grote steen die in het halletje bij nummer 7 nu nog altijd aan de muur links hangt.

De Emmastraat (nu Loosduinse Hoofdstraat) - hoek Stationsweg (nu Lippe Biesterfeldweg) in 1906. Links het W.S.M. - gebouw; daarnaast de christelijke school. De prachtige bomenrij, zowel langs de Loosduinsevaart als ook in het dorp, was wijd en zijd vermaard.

In 1893 moet er worden uitgebreid met de bouw van nog twee leslokalen; in 1920 worden er zelfs twee klassen gevestigd in het aangrenzende gebouw van C hristelijke Belangen.

Een paar jaar later wordt besl oten tot nieuwbouw, midden in een tuinderij eigenlijk.

Op 3 maart 1925 kan er in de nieuwe 14 - klassige school met gymnastieklokaal 'aan' de Julianastraat (nu Luxem burgstraat) gestart worden.

Toen de (inmiddels) 'Nederlands Hervormde School' werd geopend, was er aan de overkant alleen nog maar braakliggend bouwterrein. Later (1928) werden daarop de openbare lagere school en het badhuis gebouwd.

In 1930 wordt het gebouw met nog zes lokalen uitgebreid. Direct na de Tweede Wereldoorlog moet de school danig opgeknapt en voor een deel herbouwd worden. Diverse malen wordt het gebouw bezet: soldaten maken het tot een uitgewoond geheel. Het bombardement in 1944 verwoest vier lokalen volledig.

In april 1968 wordt besloten de 'Hervormde School (aan de) Julianastraat' te vernoemen naar een van de oudvoorzitters van de Loosduinse School vereniging: Ds. W.E. den Hertogschool wordt de nieuwe naam.

Na de zomervakantie van 2016 zijn wij gestart in een prachtig, nieuw gebouw; een gebouw dat ons biedt waar het huidige onderwijs om vraagt!

 

Zie ook

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑