Schoolmaatschappelijk werk

Birgit Steenaert-Ter Maten

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Zie verder de poster hieronder

Algemeen

De schoolmaatschappelijk werker is niet in dienst van de school. Het Schoolmaatschappelijk Werk is onafhankelijk en heeft een brugfunctie tussen thuis en school.

Wanneer aanmelden?

Soms zijn er problemen die een leerling in de weg staan om op school goed te kunnen functioneren. Uw kind kan bijvoorbeeld teruggetrokken zijn, of juist druk. Of uw kind zit niet lekker in zijn vel, waardoor hij zich niet goed kan concentreren. Daarnaast kunt u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor:

  • Opvoedingsvragen
  • Kindgesprekken
  • Financiële problemen
  • Vaardigheidstrainingen voor uw kind ( bijv. sociale vaardigheden e.d.)
  • Vrijetijdsbesteding (sportclub voor uw kind)
  • Informatie over diverse instanties en subsidies

De school kan ook in overleg met u als ouder(s) schoolmaatschappelijk werk aanvragen. Na aanmelding neem ik dan contact met u op om een afspraak te maken. Het kan bij u thuis, op school of eventueel op een andere locatie. Samen met u wordt gekeken welke hulp gewenst is of waarbij ondersteuning geboden kan worden.

Hoe

Ik zal dan samen met u kijken tegen welke dingen u aan loopt en op welke manier u en uw kind het beste geholpen kunnen worden. In de meeste gevallen kunt u na een aantal gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker de problemen zelf oplossen. Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is, zal ik u doorverwijzen naar de juiste instantie waar u de hulp kunt krijgen die uw kind nodig heeft. De gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter. Dit betekent dat er in principe geen informatie aan anderen gegeven zal worden zonder uw medeweten.

Bereikbaarheid

U kunt mij bereiken via de interne begeleiders op school en ook kunnen zij u meer informatie geven over het schoolmaatschappelijk werk en hoe u mij kunt bereiken. Ik zal één keer in de week op school fysiek aanwezig zijn.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑