Schooltijden

We willen 's ochtends en 's middags graag op tijd kunnen starten. Dat kan eigenlijk alleen maar als alle leerlingen in de klas zijn. Daarom gaan de deuren tien minuten voordat de school aanvangt open om de kinderen binnen te laten. Komt u uw zoon/dochter brengen, doet u dat dan op tijd?! Als een ieder dan weer weggaat zodra de eerste bel gaat, moet om 8.30 of 13.00 uur beginnen voor alle groepen haalbaar zijn.

De schooltijden op de Ds. W.E. Den Hertogschool zijn als volgt:

Maandag: 08:30 t/m 11:45 | 13:00 t/m 15:15 uur
Dinsdag: 08:30 t/m 11:45 | 13:00 t/m 15:15 uur

Woensdag:
08:30 t/m 11:45 (gr. 1 t/m 4 )
08:30 t/m 12:30 (gr. 5 t/m 8 )

Donderdag: 08:30 t/m 11:45 | 13:00 t/m 15:15 uur
Vrijdag: 08:30 t/m 11:45 | 13:00 t/m 15:15 uur

 

We moeten 's ochtends (om 8.30 uur) en ’s middags (om 13.00 uur) op tijd kunnen beginnen. Dat kan alleen maar als alle leerlingen in de klas zijn. Daarom gaan de buitendeuren zo'n tien minuten voor­dat de school aan­vangt open om de kinderen binnen te laten.

Komt u uw zoon/dochter brengen, doet u dat dan op tijd?! Blijft u ook niet te lang ‘hangen’.

Immers …

We verwachten van 'brengende ouders' dat ze bij de deur afscheid nemen van hun kind(eren) en niet meer het lokaal binnenkomen. Wilt u een keer een kijkje in de klas komen nemen, dan kan dat na schooltijd.

Voor de kleuterouders

We willen de kleuters zo rustig mo­gelijk ontvangen. En ook met hen willen we graag op tijd kunnen beginnen! (Zie hierboven.) Wilt u daarom, wanneer u uw kind naar school brengt, kort afscheid nemen bij de ingang van de klas? U kunt altijd direct na school­tijd in het lokaal komen om met uw kind alles te bekijken of om met de leer­kracht te praten.

Het is de be­doe­ling dat de kleuterouders hun kinde­ren aan het eind van de ochtend of middag in school bij het lokaal ophalen. Wanneer om 11.45 uur of 15.15 uur de bel heeft geklonken, kunt u binnenko­men en gaan de kleuters hun jassen aandoen.

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑