Tussenschoolse opvang (TSO) ‘Broodje Samen’

Binnen de Den Hertogschool biedt 2Samen de tussenschoolse opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussenschoolse opvang is alleen voor kinderen die thuis tussen de middag niet opgevangen kunnen worden.

De middagpauze is een belangrijk moment: uw kind kan even de klas uit en een frisse neus halen. Tijdens de tussenschoolse opvang van ‘Broodje Samen’ kan hij/zij zich ontspannen tot de school weer begint. Een goede lunch geeft de nodige energie om ’s middags weer te kunnen leren en presteren. De TSO wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers, begeleidt door enkele vakkrachten. Ons team van vrijwilligers bestaat grotendeels uit (groot)ouders die al ervaring hebben met het begeleiden van de overblijf. Let op! Wegens beperkte capaciteit is de TSO alleen bedoeld voor ouders die zelf niet in staat zijn om hun kind(eren) tussen de middag thuis op te vangen. Vooral voor jongere kinderen (met name de voor kleuters) is het veelal beter tussen de middag fijn naar huis te gaan. Uw kind komt thuis meer tot rust en er is vaak meer individuele aandacht.

Overeenkomst

Als u gebruik wilt maken van de TSO dan kunt u een plaatsingsovereenkomst met ons afsluiten voor de dagen dat u opvang nodig hebt. U kunt zich inschrijven via www.2samen.nl, klik hier, of neem contact op met onze afdeling Planning & Advies via 070-3385500 of planning@2samen.nl . Afwezigheid, extra dagen of ruildagen kunt u dan handig via de speciale Broodje Samen-app doorgeven (voor Android en Apple beschikbaar).

Belangrijk om te weten

  • Als ouders dient u zelf voor eten en drinken zorgen voor uw kind(eren) die overblijven. Voor drinken kunt u via school eventueel een schoolmelk-overblijfabonnement regelen.
  • Oude strippenkaarten voor de tussenschoolse opvang kunnen nog opgemaakt worden. Nieuwe strippenkaarten zijn vanaf het schooljaar 2019-2020 niet meer verkrijgbaar.
  • Als vaste overblijvers toch een keer naar huis gaan of bij een ander gaan eten, verzoeken wij u vriendelijk dit vooraf telefonisch of per mail (ook aan de school!) door te geven.

Contact

Mocht u vragen hebben over de TSO dan kunt u mailen ons telefonisch bereiken 070-820 9812, 06-8110 0785 op of mailen naar 2dolfijnen@2samen.nl .

website gemaakt door IZEE

Naar boven ↑